• Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)vil gjøre det dyrere å kjøre i rushtiden.

Navarsete vil tvinge fram rushtidsavgift