- Frps stortingsrepresentanter leverte ikke reiseregninger