• Bildet er fra et ras i Suldal. Det gikk ikke liv tapt i dette raset. Peer-Einar Klungtveit, Mesta

Flest ras på Vestlandet

En ny undersøkelse viser at 53 personer har omkommet i rasulykker i Norge de siste ti årene. Nær halvparten av dem døde i ras på Vestlandet.