Vil ha åpne partinominasjoner og flere med

Tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet ønsker et mer åpent nominasjonssystem i Norge og at flere får bli med når de politiske partiene bestemmer hvem som skal være deres kandidater.