Tallet på asylsøkere går ned

Tallet på asylsøkere har gått nedover etter at regjeringen varslet en strengere asylpolitikk.