Norske redaktører vil ikke trykke Muhammed-tegning