Krass kritikk av Odfjell og gresk kaptein etter skipsforlis