Helsedepar­tementet ber om orien­tering av konse­kvensene av lock­out

Helsedepartementet ber om å bli orientert om konsekvensene av en eventuell lockout, hvor også flyteknikere som drifter ambulanseflyene i Norge, omfattes.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement