Glassjenta diskuteres i Stortinget nå - se debatten her

Statsråd Solveig Horne bes svare på hvilke faktiske konsekvenser Glassjenta får.

Publisert: Publisert:

Glassjenta er tema i Stortinget. Foto: Rune Vandvik

Stortinget starter tirsdag med å debattere granskingen av Glassjenta-saken og hvilke konsekvensene den vil kunne får for barnevernet i Norge.

Se debatten her

Det er Kjersti Toppe (Sp), nestleder i stortingets helse- og omsorgskomité, som utfordrer barne- og likestillingsminister Solveig Horne med en interpellasjon - et spørsmål som innleder en stortingsdebatt.

Spørsmålet Horne skal svare på er:

Kjersti Toppe (Sp). Foto: Scanpix

«Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms har lagt fram ein knusande granskingsrapport i saka om den såkalla "Glassjenta", om den no 18 år gamle rogalandsjenta "Ida" sitt to og eit halvt år lange opphald under barnevernet si omsorg. Hovudkonklusjonen er at jenta ikkje har fått ein oppvekst og ei omsorg som er i tråd med det vårt samfunn har slått fast at barn skal ha. Saka blei kjent gjennom Stavanger Aftenblad sin dokumentar i januar i år, og fylkesmennene har granska 14 etatar og institusjonar. Seks av dei har gjort til saman 15 lovbrot. Rapporten går lenger enn å fastslå at det offentlege har svikta. Den konkluderer med at "Ida" har lidd under systemfeil, og legg fram 33 forslag til korleis systemfeila bør rettast opp nasjonalt.

Korleis vil regjeringa syte før at granskingsrapporten og den harde systemkritikken mot barnevernet fører til faktiske forbetringar og endringar, slik at ingen andre barn må oppleve det same som "Ida"?»

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Foto: Jonas Haarr Friestad

Publisert: