Politileder sier opp etter Monika-saken

Leder for vold— og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Rigmor Isehaug, sier opp stillingen som følge av Monika-saken.