• Heftig vær ved Reve lørdag formiddag. Jon Ingemundsen

Politiet: - Ikke oppsøk sjøen

Ekstremværet Nina feier inn over både Hordaland og Sogn og Fjordane med orkans styrke lørdag. Ved 12.30 tiden meldes det allerede om full storm på Eigerøy.