Notat viser hvorfor politiet holdt fast på selvmord i Monika-saken

Politiet avviste varsleren Robin Schaefers innvendinger i Monika-saken punkt for punkt, viser internt notat.