Krever utredning av kampflystøy

Direktoratet for naturforvaltning (DN) frykter at forsvarets nye kampfly vil føre til økt støy både ved flybasen som blir valgt og øvingsområdene. Nå ønsker direktoratet en utredning av konsekvensene.