Passasjer gikk av toget utenfor perrongen

Jernbanetilsynet har bedt NSB om en redegjørelse etter at en passasjer gikk av toget utenfor perrongen og gikk 20-25 meter i skinnegangen på Oslo S nylig.