• Det skal settes inn ekstra innsats på trafikksikring, mener regjeringen i årets statsbudsjett.

Økt satsing på trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår ekstra midler til trafikksikkerhetstiltak på budsjettet for 2012.