Frivillige organisasjoner med tiltak mot overgripere

En rekke frivillige organisasjoner tar etter Norges Idrettsforbund og innfører politiattest for alle personer som har ansvar for barn og unge under 18 år.