• Folk sparer stort sett rentegevinstene.

Finanskrise gir mer sparing

Rentekuttene det siste halve året har ført til at folk flest har mer penger å rutte med. Men det meste av pengene blir satt på bok.