Ber staten ta mindre utbytte

Statkraft firer ikke på ambisjonsnivået og vil satse 90 milliarder kroner i fornybar energiproduksjon de kommende fem årene.