Mange henvendelser om tvangsekteskap

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap får stadig flere henvendelser fra innvandrerungdom. En ny veileder skal gjøre skoler og hjelpeapparatet bedre rustet til å bistå unge i risikosonen.