Bokhandlerens kone anker i Seierstad-saken

Kona til bokhandleren i Kabul, Suraia Rais, har påanket forfatter Åsne Seierstads anke om å kreve sikkerhet på 500.000 kroner for saksomkostningene i saken som starter i mai i år.