Beklager at Småbrukarlaget brøt forhandlingene

Lederen i Norges Bondelag beklager at Småbrukarlaget valgte å bryte forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør.