• Bøndenes krav er redusert fra i fjor da bondeorganisasjonene krevde 2,25 milliarder kroner. Knut S. Vindfallet

Bøndene vil ha 28.000 kroner mer per årsverk

Bønder rundt om i landet mener bondeorganisasjonene har lite å gå på i de kommende jordbruksforhandlingene med staten.