• Junge, Heiko

Utvalg delt i synet på avismoms

Mediestøtteutvalget er delt på midten i synet på om også papiraviser bør pålegges moms. Men utvalget er enige om at pressestøtten skal gjelde alle medieplattformer, også nett.