Oppretter lekkasjenettsted for forskere

Førsteamanuensis Christian Beck ved Universitetet i Oslo mener norsk pedagogisk forskning er i så dårlig forfatning at han oppretter varslerstedet Pedleaks for å lufte ut.