Venstre vil lovfeste forskerfrihet

Venstre ber regjeringen komme til Stortinget med et lovforslag som sikrer at norske forskere ikke blir styrt av offentlige oppdragsgivere.