Treholt: - Ingen nye opplysninger

Arne Treholt stiller seg undrende til at Politiets sikkerhetstjeneste nå offentliggjør bilder fra spionsaken.