Flere tusen kan bli permittert ved langvarig streik

En langvarig streik i byggebransjen kan føre til omfattende permitteringer fordi underleverandørene ikke får utført sin del av arbeidet.