Venstre skjerper lærer-krav

Tvungen etterutdanning og påbud om studiepoeng i alle undervisningsfag. Det er blant kravene Venstre vil stille til landets lærere.