Lovfester rett til erstatning for soldater i utlandet

Regjeringen vil lovfeste at staten har ansvar for å gi erstatning til personell som er blitt skadd i internasjonale operasjoner.