Færre studenter stryker til eksamen

Prosentandelen studenter som stryker ved norske universiteter og høyskoler gikk ned fra 2008 til 2009.