Røde Kors avviser at de har dyr administrasjon

Norges Røde Kors avviser at organisasjonen bruker mer penger enn de fleste andre hjelpeorganisasjoner til drift selv om tallene fra 2008 viser at organisasjonen brukte mer penger på administrasjon enn alle andre hjelpeorganisasjoner.