Venter sterk avslutning på reklameåret

Mediebyråene har på vegne av landets største annonsører handlet reklame i norske mediekanaler for til sammen 5,9 milliarder kroner etter åtte måneder.