Felles autobrikke for norsk og utenlandsk tungtransport

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) bønnhører norsk transportbransje og vil innføre en felles autobrikke for norske og utenlandske kjøretøyer innen sommeren 2012.