Oslo-skole deler elevene etter etnisitet

Bjerke videregående skole i Oslo deler elevene inn i klasser etter etnisk bakgrunn. Skoleledelsen har samlet de etnisk norske elevene i to klasser for å hindre at de bytter skole.