Sterk kritikk av den aktive forvaltningen i Oljefondet

Kritikken mot den aktive forvaltningen i Oljefondet var nærmest entydig da Stortinget mandag diskuterte virksomheten i Statens pensjonsfond i 2008.