• I dagens lovverk er det bare rektor som har myndighet til å bortvise elever fra undervisning. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) foreslår nå at rektor kan delegere denne myndigheten til læreren.

Vil la læreren sende elever på gangen

Kunnskapsministeren vil endre loven slik at lærere kan bortvise elever fra undervisningen. Elevorganisasjonen frykter ordningen kan bli misbrukt.