Lover bedre kontroll med utenlandske leger

Regjeringen mener arbeidsgiverne må ta større ansvar når det gjelder ansettelse av helsepersonell med utenlandsk bakgrunn.