Borgerlige bruker mest på de eldste

Borgerlige kommuner vinner kampen om å bevilge mest til de eldste. KrF-styrte kommuner bruker mest på innbyggere over 80 år, mens Sp ligger på bunn.