80 millioner i bot for mobilbruk

Norske sjåfører har i løpet av ti år betalt 80 millioner kroner i bøter for å snakke i mobiltelefon.