Internasjonal aksjon mot nettsalg av dop og piller

Politiet i 40 land har i en aksjon mot netthandel med ulovlige midler gjort enorme beslag. Drøyt 70 personer er arrestert og rundt en million piller beslaglagt. Også i Norge er det gjort beslag.