SFT innkaller returselskapene om EE-håndtering

Statens forurensningstilsyn (SFT) vil overfor selskapene som tar seg av retur av kasserte elektriske og elektroniske produkter — EE-avfall - klargjøre ansvarsforholdene slik at EE-avfall ikke hoper seg opp.