Valgbase ble lukket etter rot med tall

Etter rotet med rapporteringen av valgresultatene fra Telemark mandag, besluttet Kommunal— og regionaldepartementet samme dag å lukke valgdatabasen www.valgresultat.no.