- Store Norske Leksikon er upålitelig

Professor Svein Sjøberg mener 30 artikler om alternativ medisin i Store Norske Leksikon er upålitelige og uvitenskapelige.