Mener regjeringen bryter klimaforliket

Høyre, KrF og Venstre anklager regjeringen for å bryte klimaforliket med Stortinget når den presser gjennom økt avgift på biodiesel.