Lovendringer skal høyne etikken i kommunene

Etikk skal heretter være med i formålsbestemmelsen i kommuneloven. I tillegg har Odeltinget gjort flere andre vedtak som skal være med å høyne den etiske standarden i kommunene.