• Økningen i oljepengebruk fra 2008 til 2009 vil totalt bli på mellom 50 og 60 milliarder kroner. Scanpix

Halvorsen bruker mer oljepenger enn noen gang

Regjeringen bruker 9,5 milliarder kroner mer av oljepengene i revidert budsjett for å dempe veksten i ledigheten.