• No ber samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) om å få vite kva teknologi som skal til for å få kryssa alle fjordar på strekninga.

Ferjefritt på Vestlandet?

Regjeringa vil vite om alle fjordar mellom Kristiansand og Trondheim kan bli kryssa utan ferje.