Mener Norge svikter de sivile i Afghanistan

Norge bidrar ikke nok til gjenoppbyggingen av det sivile samfunnet i Afghanistan, mener tidligere major Ove Røv.