Halvparten av lekene strøk på sikkerhetstest

Tolv av 25 leker som nylig ble testet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), klarte ikke sikkerhetskravene.