Høyre mener barnevernet er i en alvorlig krise

Høyre mener barnevernet er i en alvorlig krise og forsøkte i Stortinget tirsdag å omprioritere 100 millioner kroner fra det statlige barnevernet til kommunene for å ruste opp førstelinjetjenesten. Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene.